Facebook nyereményjáték szabályzat 2024

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.
Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.

 • A játék szervezője
  A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9., adószám: 15760614-2-20), mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el.
 • A Játék időtartama
  A Játékosoknak a Játékba kerülésre 2024. március 4. napjától 2024. március 18. napja között van lehetősége.
 • A Játékba kerülés feltételei
  A Játék meghirdetése a https://www.facebook.com/kanizsaikultura Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.
  A Játékban annak időtartama alatt, azon cselekvőképes személyek vesznek részt, akik követik a Kanizsai Kulturális Központ facebook oldalát, valamint a játékhoz tartozó, 2024. március 04. napján közzétett bejegyzés alatt kommentben fényképet töltenek fel, amelyen a 2024-es Tavaszi Művészeti Fesztivál plakátjával fotózkodnak és megjelölik egy ismerősüket, akikkel a Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaira jönnének. A játékban való részvételből kizárjuk azokat a Játékosokat, akik a Facebook regisztrációjuk során nem valós, vagy nem a saját személyes adataikat használták fel, továbbá a játékból ki van zárva a Szervező, az Adatfeldolgozó, dolgozói és mindezen személyek közeli hozzátartozói. A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja. A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.
 • A nyeremény
  A játék nyereménye: 1 db két fős belépőjegy a Tavaszi Művészeti Fesztivál egy programjára. Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja felhasználni a nyereményt, helyébe pótnyertes lép, akinek a kiválasztása szintén sorsolással történik. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli.
 • A nyertesek kiválasztása
  A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a https://socialwinner.besocial.hu használatával. A sorsolás során egy nyertes kerül kiválasztásra. A nyertest a sorsolást követően 2024. október 18. napján a https://www.facebook.com/kanizsaikultura Facebook közösségi portál felületén tesszük közzé. A nyertesnek a nyeremény átvételének időpontegyeztetéséhez szükséges információk miatt a Kanizsai Kulturális Központtal privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook vagy Messenger alkalmazás használatával.

A sorsolás időpontja: 2024. március 18.

 • A nyeremények átadása
  A nyeremény a nyertes kapcsolatfelvételét követően 30 napon belül kerül átadásra. Amennyiben a nyertes 7 napon belül nem jelentkezik privát üzenetben a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor az 5. pontban leírtak szerint.
  A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja. A nyertes nevét a játék zárását követően kizárólag 2024. március 18-án a Kanizsai Kulturális Központ Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kanizsaikultura) tesszük közzé.
 • Egyéb szabályok
  A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. A Játékos által esetlegesen közzétett poszt és a képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.
  Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. A Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni. A Facebook a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és vállaljuk, hogy a Facebook igénybe vételével végzett promóciónkat saját kockázatunkra használjuk. Facebookon végzett promóciók a Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik. A promóciónkat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.
 • Az adatok kezelése és védelme
  A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza. Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli. A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja a hsmkinformacio@gmail.com e-mail címen; vagy postán küldött is jelezheti a Szervező részére kiküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet. A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a https://bitly.ws/Vk2L érhető el és ismerhető meg.
Mi az a Kanizsa Kártya?

A Kanizsa kártya Nagykanizsa Megyei Jogú Város által kibocsátott kártya,
amely különböző kedvezményeket biztosít a nagykanizsai polgárok részére.

Célja, hogy a kártyatulajdonosok számos kedvezményhez jussanak az
egyes önkormányzati intézmények, illetve vállalkozások szolgáltatásainak
igénybevétele esetén. 3 önkormányzati intézmény mellett 63 kanizsai üzlet,
illetve szolgáltatást nyújtó vállalkozás biztosít 5-10-20, sőt 50%
kedvezményt. A teljes lista: http://www.kanizsakartya.hu/

Kik igényelhetnek Kanizsa kártyát?
A kártyát minden olyan nagykanizsai lakos megvásárolhatja, aki állandó
nagykanizsai lakóhellyel rendelkezik. Az igényléshez csak a személyi
igazolvány és a lakcímkártya szükséges, valamint a kártya 2.000 Ft éves
díjának befizetése, nyugdíjasok esetén 1.000 Ft.

Mennyi idő alatt készül el a kártya?
A kártya nyomdai előállításának ideje: 2-3 hét.

Információ a kártya hosszabbításáról
Kanizsa kártya a kiállítás napjától számított 1 évig érvényes, érvényességi dátuma a hátlap jobb felső részén található.
A hosszabbítás díja a korábbi kártyaigénylésnek csupán 50%-a, ami 1.000 Ft-ot jelent.

Igénylés helye:
Tourinform Iroda
Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.
Tel.: +36 93/ 313 285; +36 20/ 298 26 18
E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu
Honlap: http://tourinformnagykanizsa.hu

Miért érdemes bérletet venni?

- Az érvényes Kanizsai Kártya birtokosok 20 százalékkal olcsóbban jutnak hozzá a bérlethez.

- Bármely színházi bérlet felmutatásával 15 százalék kedvezmény jár a Kanizsa Centrumban található Libri Könyvesboltban.

- Nálunk a néző biztonságban érezheti magát, hiszen nézőtéri légkezelő egységünkbe egyedi UV-C germicid lámpát építtettünk be, mely elpusztítja a levegőben szálló kórokozókat (vírus, baktérium, gomba és azok spórája).

Megszakítás