Itt iratkozzon fel, hogy minden programról időben értesüljön!

Név:*

E-mail:*
Település:*

*Kattintson ide a jogi és adatvédelmi információkért

A Kanizsai Kulturális Központ minőségpolitikai alapelvei

A Kanizsai Kulturális Központ működésének célja, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város és térsége lakói számára a helyi szükségletekre reagálva, a vonatkozó törvények és a fenntartó önkormányzat elvárásai alapján magas színvonalú művelődési lehetőségek biztosításával járuljon hozzá az életminőség javításához. Ezen célok elérése érdekében a KKK rendezvényszervezői, közösségfejlesztői, közgyűjtemény-kezelői, felnőttképzési feladatokat végez a kultúraközvetítés, a település és térsége művészeti és szellemi értékeinek megismertetése, a hagyományok ápolása, az amatőr alkotók ösztönzése, a szabadidő tartalmas eltöltése, a felnőttképzés, a rá bízott közgyűjtemények gondozása, bemutatása és gyarapítása terén.

Munkánk alappillérei a széles körű kulturális kínálat biztosítása, a helyi hagyományok ápolása, a térségi identitás erősítése.

Szándékunk, hogy tevékenységünk járuljon hozzá:

  • a térségi identitás erősítéséhez,
  • a kulturális hagyományok életben tartásához, ápolásához,
  • a minőségi kulturális programok és szolgáltatások iránti igény növeléséhez,
  • a fiatal korosztály rendszeres önművelésre neveléséhez,
  • a munkaerő-piaci, szociális, életkori, képzettségbeli, vagy etnikai szempontból hátrányos helyzetűek kulturális felzárkóztatásához,
  • a város és térsége kulturális értékeinek népszerűsítéséhez.

A felnőttképzés területén fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink:

  • színvonalas felnőtt képzési szolgáltatásban részesüljenek,
  • időtálló, a munkában, valamint az élet minden területén használható tudást kapjanak,
  • a tananyag és oktatás igényes, egymásra épülő, az európai normáknak megfelelő legyen,
  • tanfolyamaink megfeleljenek a munka-erőpiaci igényeknek.

Szolgáltatásaink egységes, állandó és magas színvonala érdekében folyamatosan törekszünk nyújtott szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére, dolgozóink képzésére. Munkatársaink számára szorgalmazzuk és elvárjuk a rendszeres önképzést.

 

Nagykanizsa, 2010. október 25.  

Farkas Tibor
igazgató

2011-01-19